TRA CỨU HỒ SƠ THEO MÃ HỒ SƠ, HOẶC TÊN CÔNG DÂN

Mã số hồ sơ Chủ hồ sơ Tên thủ tục HC Ngày nhận Ngày hẹn trả Trạng thái xử lý hồ sơ
140300003018 Công ty TNHH MTV phân đạm và hóa chất Hà Bắc 04.22 Đăng ký thay đổi Cty TNHH một thành viên 23/10/2014 27/10/2014 --: 2. Chuyên phòng ĐKKD
140300003019 Công ty TNHH MTV May Đào Gia 04.22 Đăng ký thay đổi Cty TNHH một thành viên 23/10/2014 27/10/2014 --: 2. Chuyên phòng ĐKKD
140300003013 Công ty TNHH Đầu tư Cene Hùng Hiệp 06.12 Thông báo tạm ngừng kinh doanh đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên 23/10/2014 27/10/2014 --: 2. Chuyên phòng ĐKKD
140300003014 Công ty TNHH Đinh Gia Phú Việt Nam 06.01 Đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên 23/10/2014 29/10/2014 --: 2. Chuyên phòng ĐKKD
140300003015 HTX vận tải và dịch vụ nông nghiệp Thời Đại 02.23 Đăng ký thay đổi HTX 23/10/2014 27/10/2014 --: 2. Chuyên phòng ĐKKD
140300003016 Công ty TNHH MTV I-Tech 04.22 Đăng ký thay đổi Cty TNHH một thành viên 23/10/2014 27/10/2014 --: 2. Chuyên phòng ĐKKD
140300003011 Công ty TNHH SX&TM Hồng Phúc 06.22 Đăng ký thay đổi đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên 23/10/2014 27/10/2014 --: 2. Chuyên phòng ĐKKD
140300003012 Công ty CP Đầu tư dịch vụ và thương mại Hưng Long 01.04 Đăng ký thay đổi đối với công ty cổ phần 23/10/2014 27/10/2014 --: 2. Chuyên phòng ĐKKD
140300003010 Công ty TNHH MTV Giai Thị 04.22 Đăng ký thay đổi Cty TNHH một thành viên 23/10/2014 27/10/2014 --: 2. Chuyên phòng ĐKKD
140300002992 Công ty TNHH một thành viên dịch vụ thương mại cây xanh lá phổi Việt 04.22 Đăng ký thay đổi Cty TNHH một thành viên 23/10/2014 27/10/2014 --: 3.1 Yêu cầu bổ sung HS
140300003009 Công ty CP Giống cây trồng Bắc Giang 01.04 Đăng ký thay đổi đối với công ty cổ phần 23/10/2014 27/10/2014 --: 2. Chuyên phòng ĐKKD
140300003006 Công ty TNHH Hạnh Phúc 04.04 Đăng ký hoạt động địa điểm kinh doanh đối với công ty TNHH một thành viên (chủ sở hữu là cá nhân) 22/10/2014 28/10/2014 --: 3. Đang thụ lý
140300003007 Công ty CP dịch vụ và thương mại Huân Huyền 01.03 Đăng ký Hoạt động Địa điểm kinh doanh đối với Công ty cổ phần 22/10/2014 28/10/2014 --: 3. Đang thụ lý
140300003004 Công ty TNHH DV&TM Hưng Long 06.22 Đăng ký thay đổi đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên 22/10/2014 24/10/2014 --: 3. Đang thụ lý
140300003003 Công ty TNHH MTV Dịch vụ xây dựng Thuận Phát 04.22 Đăng ký thay đổi Cty TNHH một thành viên 22/10/2014 24/10/2014 --: 3. Đang thụ lý