TRA CỨU HỒ SƠ THEO MÃ HỒ SƠ, HOẶC TÊN CÔNG DÂN

Mã số hồ sơ Chủ hồ sơ Tên thủ tục HC Ngày nhận Ngày hẹn trả Trạng thái xử lý hồ sơ
140300003027 VPDD- CTCP liên kết sản xuất - thương mại Việt Nam 01.22 Đăng ký hoạt động Văn phòng đại diện đối với công ty cổ phần 24/10/2014 30/10/2014 --: 2. Chuyên phòng ĐKKD
140300003004 Công ty TNHH DV&TM Hưng Long 06.22 Đăng ký thay đổi đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên 24/10/2014 28/10/2014 --: 3.1 Yêu cầu bổ sung HS
140300003024 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ TTO 04.22 Đăng ký thay đổi Cty TNHH một thành viên 24/10/2014 28/10/2014 --: 2. Chuyên phòng ĐKKD
140300003026 Công ty TNHH MTV Đào Loan 04.22 Đăng ký thay đổi Cty TNHH một thành viên 24/10/2014 28/10/2014 --: 2. Chuyên phòng ĐKKD
140300003022 Công ty TNHH Building Vietstar 04.01 Đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với công ty TNHH một thành viên (chủ sở hữu là cá nhân) 24/10/2014 30/10/2014 --: 3. Đang thụ lý
140300003023 Công ty CP y tế Tâm Phúc 01.04 Đăng ký thay đổi đối với công ty cổ phần 24/10/2014 28/10/2014 --: 3. Đang thụ lý
140300003020 Công ty TNHH XD&TM Thuận Thành Bắc Giang 04.22 Đăng ký thay đổi Cty TNHH một thành viên 24/10/2014 28/10/2014 --: 3. Đang thụ lý
140300003021 Công ty TNHH Sản xuất và thương mại Koresu 04.22 Đăng ký thay đổi Cty TNHH một thành viên 24/10/2014 28/10/2014 --: 3. Đang thụ lý
140300003018 Công ty TNHH MTV phân đạm và hóa chất Hà Bắc 04.22 Đăng ký thay đổi Cty TNHH một thành viên 23/10/2014 27/10/2014 --: 3. Đang thụ lý
140300003019 Công ty TNHH MTV May Đào Gia 04.22 Đăng ký thay đổi Cty TNHH một thành viên 23/10/2014 27/10/2014 --: 3. Đang thụ lý
140300003017 Công ty CP Đáp Cầu Lục Ngạn 11.10 Thủ tục giãn tiến độ thực hiện dự án 23/10/2014 31/10/2014 -: 2. Đã chuyển phòng ĐKĐT
140300003013 Công ty TNHH Đầu tư Cene Hùng Hiệp 06.12 Thông báo tạm ngừng kinh doanh đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên 23/10/2014 27/10/2014 --: 3. Đang thụ lý
140300003014 Công ty TNHH Đinh Gia Phú Việt Nam 06.01 Đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên 23/10/2014 29/10/2014 --: 3. Đang thụ lý
140300003015 HTX vận tải và dịch vụ nông nghiệp Thời Đại 02.23 Đăng ký thay đổi HTX 23/10/2014 27/10/2014 --: 3. Đang thụ lý
140300003016 Công ty TNHH MTV I-Tech 04.22 Đăng ký thay đổi Cty TNHH một thành viên 23/10/2014 27/10/2014 --: 3. Đang thụ lý