TRA CỨU HỒ SƠ THEO MÃ HỒ SƠ, HOẶC TÊN CÔNG DÂN

Mã số hồ sơ Chủ hồ sơ Tên thủ tục HC Ngày nhận Ngày hẹn trả Trạng thái xử lý hồ sơ
140300002998 Công ty TNHH MTV Dược phẩm Bali 04.04 Đăng ký hoạt động địa điểm kinh doanh đối với công ty TNHH một thành viên (chủ sở hữu là cá nhân) 21/10/2014 27/10/2014 --: 2. Chuyên phòng ĐKKD
140300002997 DNTN Vàng bạc Khánh Linh Lục Nam 08.18 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký đối với Doanh nghiệp tư nhân 21/10/2014 23/10/2014 --: 2. Chuyên phòng ĐKKD
140300002993 Công ty Cổ phần Cẩm Lâm Việt Nam 11.01 Thủ tục đăng ký cấp giấy chứng nhận đầu tư(Đối với các dự án thuộc diện không phải thẩm tra) 21/10/2014 05/11/2014 -: 2. Đã chuyển phòng ĐKĐT
140300002991 Chi nhánh Viettel Bắc Giang- Tập đoàn viễn thông quân đội 05.21 Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Chi nhánh/Văn phòng đại diện 21/10/2014 23/10/2014 --: 2. Chuyên phòng ĐKKD
140300002992 Công ty TNHH một thành viên dịch vụ thương mại cây xanh lá phổi Việt 04.22 Đăng ký thay đổi Cty TNHH một thành viên 21/10/2014 23/10/2014 --: 2. Chuyên phòng ĐKKD
140300002990 Công ty CP quốc tế phát triển tài năng Việt 01.01. Đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với công ty cổ phần 21/10/2014 27/10/2014 --: 2. Chuyên phòng ĐKKD
140300002962 Công ty CP y tế phòng khám đa khoa Tân Dân 01.04 Đăng ký thay đổi đối với công ty cổ phần 20/10/2014 22/10/2014 --: 3.1 Yêu cầu bổ sung HS
140300002989 Công ty CP Đầu tư kinh doanh nước Đồng Tâm 01.01. Đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với công ty cổ phần 20/10/2014 24/10/2014 --: 3. Đang thụ lý
140300002986 Công ty TNHH Đầu tư tổng hợp Dũng Sĩ 06.22 Đăng ký thay đổi đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên 20/10/2014 22/10/2014 --: 3. Đang thụ lý
140300002987 Trung tâm dạy nghề BG- Chi nhánh CTCP XNK & Hợp tác đầu tư Vinato 01.12 Thông báo tạm ngừng kinh doanh đối với công ty cổ phần 20/10/2014 22/10/2014 --: 3. Đang thụ lý
140300002988 Công ty TNHH MTV Gold- Tec Việt Nam 04.01 Đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với công ty TNHH một thành viên (chủ sở hữu là cá nhân) 20/10/2014 24/10/2014 --: 3. Đang thụ lý
140300002985 Công ty CP Thế giới di động - Chi nhánh Bắc Giang 01.03 Đăng ký Hoạt động Địa điểm kinh doanh đối với Công ty cổ phần 20/10/2014 24/10/2014 --: 3. Đang thụ lý
140300002996 Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Huệ Long 11.10 Thủ tục giãn tiến độ thực hiện dự án 20/10/2014 04/11/2014 -: 2. Đã chuyển phòng ĐKĐT
140300002984 Công ty CP Ngọc Việt 01.04 Đăng ký thay đổi đối với công ty cổ phần 20/10/2014 22/10/2014 --: 3. Đang thụ lý
140300002982 Công ty TNHH J-Ocean 04.12 Thông báo tạm ngừng kinh doanh đối với công ty TNHH một thành viên (chủ sở hữu là cá nhân) 20/10/2014 22/10/2014 --: 3. Đang thụ lý