TRA CỨU HỒ SƠ THEO MÃ HỒ SƠ, HOẶC TÊN CÔNG DÂN

Mã số hồ sơ Chủ hồ sơ Tên thủ tục HC Ngày nhận Ngày hẹn trả Trạng thái
140300004187 Doanh nghiệp tư nhân Đào Khánh Linh 08.01 Đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với Doanh nghiệp tư nhân 27/04/2015 07/05/2015 2. Chuyên phòng ĐKKD
140300004190 Ngân hàng TMCP ngoại thương Việt Nam- Chi nhánh Bắc Giang 01.03 Đăng ký Hoạt động Địa điểm kinh doanh đối với Công ty cổ phần 27/04/2015 07/05/2015 2. Chuyên phòng ĐKKD
140300004191 Công ty T NN MTV Con đường xanh Quảng Nam- Chi nhánh Bắc Giang 04.04 Đăng ký hoạt động địa điểm kinh doanh đối với công ty TNHH một thành viên (chủ sở hữu là cá nhân) 27/04/2015 07/05/2015 2. Chuyên phòng ĐKKD
140300004185 Công ty TNHH đầu tư xây dựng Khổng Kiều 06.22 Đăng ký thay đổi đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên 27/04/2015 05/05/2015 2. Chuyên phòng ĐKKD
140300004186 Công ty TNHH Daeyang Hà Nội 11.05 Thủ tục đăng ký điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư(Đối với trường hợp điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh trong GCNĐT) 27/04/2015 18/05/2015 1. Đang cập nhật (1 cửa)
140300004183 Công ty TNHH Flexcon Việt Nam 11.02 Thủ tục đăng ký cấp giấy chứng nhận đầu tư(Đối với các dự án thuộc diện phải thẩm tra) 27/04/2015 02/07/2015 3. Đang thụ lý
140300004184 CÔNG TY TNHH MTV CHĂN NUÔI HÒA PHÁT BẮC GIANG 05.01 Đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với công ty TNHH một thành viên (chủ sở hữu là tổ chức) 27/04/2015 07/05/2015 2. Chuyên phòng ĐKKD
140300004181 Công ty TNHH thương mại dịch vụ vận tải Thủy Sơn 04.01 Đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với công ty TNHH một thành viên (chủ sở hữu là cá nhân) 27/04/2015 07/05/2015 2. Chuyên phòng ĐKKD
140300004182 Công ty CP Y dược Tân Trường Sinh 01.04 Đăng ký thay đổi đối với công ty cổ phần 27/04/2015 05/05/2015 2. Chuyên phòng ĐKKD
140300004180 Công ty TNHH MTV Hoàng Yên 04.22 Đăng ký thay đổi Cty TNHH một thành viên 25/04/2015 04/05/2015 3. Đang thụ lý
140300004178 Công ty TNHH Biểu diễn nghệ thuật Tình Thương 04.01 Đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với công ty TNHH một thành viên (chủ sở hữu là cá nhân) 25/04/2015 06/05/2015 3. Đang thụ lý
140300004179 Công ty CP thương mại và đầu tư xây dựng Trường Thịnh 01.04 Đăng ký thay đổi đối với công ty cổ phần 25/04/2015 04/05/2015 3. Đang thụ lý
140300004176 Công ty TNHH tư vấn xây dựng thương mại Dương Linh 04.22 Đăng ký thay đổi Cty TNHH một thành viên 25/04/2015 04/05/2015 3. Đang thụ lý
140300004175 Công ty TNHH SXTM&DV Ánh Bình Minh 04.01 Đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với công ty TNHH một thành viên (chủ sở hữu là cá nhân) 24/04/2015 05/05/2015 3. Đang thụ lý
140300004173 Công ty TNHH MTV Khanh Yến 04.01 Đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với công ty TNHH một thành viên (chủ sở hữu là cá nhân) 24/04/2015 05/05/2015 3. Đang thụ lý