TRA CỨU HỒ SƠ THEO MÃ HỒ SƠ, HOẶC TÊN CÔNG DÂN

Mã số hồ sơ Chủ hồ sơ Tên thủ tục HC Ngày nhận Ngày hẹn trả Trạng thái
140300003397 Công ty TNHH Quỳnh Mai 06.22 Đăng ký thay đổi đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên 19/12/2014 23/12/2014 2. Chuyên phòng ĐKKD
140300003394 Công ty TNHH Ba Sao 11.08 Thủ tục đăng ký điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư(Đối với các dự án điều chỉnh tổng vốn đầu tư dưới 300 tỷ đồng) 19/12/2014 06/01/2015 1. Đang cập nhật (1 cửa)
140300003396 CTCP Thương mại và dịch vụ Minh Phú 01.12 Thông báo tạm ngừng kinh doanh đối với công ty cổ phần 19/12/2014 23/12/2014 2. Chuyên phòng ĐKKD
140300003336 CTCP Thương mại và du lịch quốc tế Âu Việt 01.04 Đăng ký thay đổi đối với công ty cổ phần 19/12/2014 23/12/2014 3.2 Hồ sơ đã bổ sung
140300003390 Công ty TNHH MTV Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc 11.06 Thủ tục đăng ký điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư(Đối với các dự án điều chỉnh diện tích đất) 19/12/2014 06/01/2015 2. Đã chuyển phòng ĐKĐT
140300003391 Chu Văn Cảnh 11.01 Thủ tục đăng ký cấp giấy chứng nhận đầu tư(Đối với các dự án thuộc diện không phải thẩm tra) 19/12/2014 06/01/2015 2. Đã chuyển phòng ĐKĐT
140300003392 Công ty CP đầu tư dịch vụ và thương mại DKT 01.04 Đăng ký thay đổi đối với công ty cổ phần 19/12/2014 23/12/2014 2. Chuyên phòng ĐKKD
140300003393 Chi nhánh công ty TNHH Thương mại Minh Đức 06.15 Chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên 19/12/2014 29/12/2014 2. Chuyên phòng ĐKKD
140300003387 Công ty TNHH Tuấn Lộc 06.22 Đăng ký thay đổi đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên 19/12/2014 23/12/2014 2. Chuyên phòng ĐKKD
140300003388 Công ty TNHH MTV XNK Nông lâm sản Hoa Lợi 04.22 Đăng ký thay đổi Cty TNHH một thành viên 19/12/2014 23/12/2014 2. Chuyên phòng ĐKKD
140300003389 Công ty TNHH TM&DV Tuyết Lương 06.22 Đăng ký thay đổi đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên 19/12/2014 23/12/2014 2. Chuyên phòng ĐKKD
140300003386 Hợp tác xã Bình An 02.23 Đăng ký thay đổi HTX 18/12/2014 22/12/2014 2. Chuyên phòng ĐKKD
140300003384 Công ty CP Đại Đồng Xuân 01.03 Đăng ký Hoạt động Địa điểm kinh doanh đối với Công ty cổ phần 18/12/2014 24/12/2014 2. Chuyên phòng ĐKKD
140300003385 Chi nhánh BG- Công ty TNHH Đầu tư và thương mại Mạnh Kiên 06.02 Đăng ký hoạt động chi nhánh đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên 18/12/2014 24/12/2014 2. Chuyên phòng ĐKKD
140300003381 Công ty TNHH Vận tải & du lịch Bắc Giang 06.22 Đăng ký thay đổi đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên 18/12/2014 22/12/2014 2. Chuyên phòng ĐKKD