TRA CỨU HỒ SƠ THEO MÃ HỒ SƠ, HOẶC TÊN CÔNG DÂN

Mã số hồ sơ Chủ hồ sơ Tên thủ tục HC Ngày nhận Ngày hẹn trả Trạng thái
140300003997 Công ty TNHH TM&DV Thành Dương 04.01 Đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với công ty TNHH một thành viên (chủ sở hữu là cá nhân) 01/04/2015 07/04/2015 2. Chuyên phòng ĐKKD
140300003998 Công ty CP Đầu tư và phát triển dịch vụ Hoa Anh Đào 01.01. Đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với công ty cổ phần 01/04/2015 07/04/2015 2. Chuyên phòng ĐKKD
140300003999 Công ty TNHH Đức Thắng 11.09 Thủ tục đăng ký điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư(Đối với các dự án điều chỉnh vốn hoặc mục tiêu thuộc diện phải thẩm tra) 01/04/2015 23/04/2015 1. Đang cập nhật (1 cửa)
140300003995 Công ty TNHH Vân Hữu 04.01 Đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với công ty TNHH một thành viên (chủ sở hữu là cá nhân) 01/04/2015 07/04/2015 2. Chuyên phòng ĐKKD
140300003996 Công ty TNHH thương mại Bắc Giang Sơn 06.22 Đăng ký thay đổi đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên 01/04/2015 03/04/2015 2. Chuyên phòng ĐKKD
140300003993 Chi nhánh Công ty TNHH SX&TM Hải Hòa 06.15 Chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên 01/04/2015 09/04/2015 2. Chuyên phòng ĐKKD
140300003994 Công ty TNHH THB 06.22 Đăng ký thay đổi đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên 01/04/2015 03/04/2015 2. Chuyên phòng ĐKKD
140300003992 Công ty TNHH Xây lắp Galaxy 04.22 Đăng ký thay đổi Cty TNHH một thành viên 01/04/2015 03/04/2015 2. Chuyên phòng ĐKKD
140300003976 Công ty TNHH Xây dựng và thương mại Hưng Thịnh 06.19 Sáp nhập các công ty TNHH hai thành viên 01/04/2015 07/04/2015 3.1 Yêu cầu bổ sung HS
140300003989 Công ty TNHH Dinh Dưỡng Angel Việt Nam 04.01 Đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với công ty TNHH một thành viên (chủ sở hữu là cá nhân) 01/04/2015 07/04/2015 2. Chuyên phòng ĐKKD
140300003988 Công ty CP nhân lực quốc tế ICO 01.01. Đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với công ty cổ phần 01/04/2015 07/04/2015 2. Chuyên phòng ĐKKD
140300003990 công ty CP phát triển công nghiệp Hưng Phát 01.04 Đăng ký thay đổi đối với công ty cổ phần 01/04/2015 03/04/2015 2. Chuyên phòng ĐKKD
140300003991 Công ty TNHH Hải Sơn 06.22 Đăng ký thay đổi đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên 01/04/2015 03/04/2015 2. Chuyên phòng ĐKKD
140300003985 DNTN Vàng bạc Minh Châu 08.09 Thông báo tạm ngừng kinh doanh đối với Doanh nghiệp tư nhân 01/04/2015 03/04/2015 2. Chuyên phòng ĐKKD
140300003987 Công ty TNHH Xây dựng và chuyển giao công nghệ Trường Phát 06.01 Đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên 01/04/2015 07/04/2015 2. Chuyên phòng ĐKKD