TRA CỨU HỒ SƠ THEO MÃ HỒ SƠ, HOẶC TÊN CÔNG DÂN

Mã số hồ sơ Chủ hồ sơ Tên thủ tục HC Ngày nhận Ngày hẹn trả Trạng thái xử lý hồ sơ
140300002826 Chi nhánh Công ty CP nguồn nhân lực và phát triển kinh tế hợp tác 01.02 Đăng ký hoạt động chi nhánh đối với công ty cổ phần 19/09/2014 25/09/2014 --: 2. Chuyên phòng ĐKKD
140300002819 Công ty TNHH xây dựng và thương mại tổng hợp Đại Hồng Phát 04.01 Đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với công ty TNHH một thành viên (chủ sở hữu là cá nhân) 19/09/2014 25/09/2014 --: 2. Chuyên phòng ĐKKD
140300002820 Công ty TNHH MTV tư vấn xây dựng 668 04.22 Đăng ký thay đổi Cty TNHH một thành viên 19/09/2014 23/09/2014 --: 2. Chuyên phòng ĐKKD
140300002821 Công ty TNHH xây dựng Phúc Thành 06.22 Đăng ký thay đổi đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên 19/09/2014 23/09/2014 --: 2. Chuyên phòng ĐKKD
140300002822 Công ty TNHH Xây dựng và thương mại tổng hợp Khánh Dương 04.01 Đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với công ty TNHH một thành viên (chủ sở hữu là cá nhân) 19/09/2014 25/09/2014 --: 2. Chuyên phòng ĐKKD
140300002823 Công ty TNHH MTV Điện tử Kim Ngân 04.01 Đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với công ty TNHH một thành viên (chủ sở hữu là cá nhân) 19/09/2014 25/09/2014 --: 2. Chuyên phòng ĐKKD
140300002824 DNTN Thực phẩm Tuấn Hà 08.01 Đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với Doanh nghiệp tư nhân 19/09/2014 25/09/2014 --: 2. Chuyên phòng ĐKKD
140300002825 Công ty TNHH MTV cơ khí Tuấn Hạnh 04.01 Đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với công ty TNHH một thành viên (chủ sở hữu là cá nhân) 19/09/2014 25/09/2014 --: 2. Chuyên phòng ĐKKD
140300002818 Công ty CP Cơ khí xây dựng CPT Việt Nam 01.04 Đăng ký thay đổi đối với công ty cổ phần 19/09/2014 23/09/2014 --: 2. Chuyên phòng ĐKKD
140300002785 Công ty CP Tân Anh 01.04 Đăng ký thay đổi đối với công ty cổ phần 18/09/2014 22/09/2014 --: 6. Đã ký duyệt, chờ trả
140300002816 Công ty TNHH MTV Kiên Cường 04.22 Đăng ký thay đổi Cty TNHH một thành viên 18/09/2014 22/09/2014 --: 3. Đang thụ lý
140300002817 Công ty TNHH Quỳnh Mai 06.24 Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Chi nhánh/Văn phòng đại diện 18/09/2014 22/09/2014 --: 3. Đang thụ lý
140300002815 DNTN Yến Hoàng Bắc Giang 08.18 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký đối với Doanh nghiệp tư nhân 18/09/2014 22/09/2014 --: 3. Đang thụ lý
140300002814 Công ty CP tư vấn đầu tư xây dựng Cường Anh 01.01. Đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với công ty cổ phần 18/09/2014 24/09/2014 --: 3. Đang thụ lý
140300002743 Công ty TNHH MTV du lịch Hoàng Hải 04.01 Đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với công ty TNHH một thành viên (chủ sở hữu là cá nhân) 18/09/2014 25/09/2014 --: 3.1 Yêu cầu bổ sung HS