TRA CỨU HỒ SƠ THEO MÃ HỒ SƠ, HOẶC TÊN CÔNG DÂN

Mã số hồ sơ Chủ hồ sơ Tên thủ tục HC Ngày nhận Ngày hẹn trả Trạng thái
140300004391 Chi nhánh công ty TNHH MTV xây dựng Đông Bắc Bộ tại Bắc Giang 04.02 Đăng ký hoạt động chi nhánh đối với công ty TNHH một thành viên (chủ sở hữu là cá nhân) 27/05/2015 02/06/2015 1. Đang cập nhật (1 cửa)
140300004390 Công ty CP Cơ khí xây dựng CPT Việt Nam 11.01 Thủ tục đăng ký cấp giấy chứng nhận đầu tư(Đối với các dự án thuộc diện không phải thẩm tra) 27/05/2015 11/06/2015 1. Đang cập nhật (1 cửa)
140300004387 Công ty TNHH xây dựng và thương mại Minh Anh Vina 04.01 Đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với công ty TNHH một thành viên (chủ sở hữu là cá nhân) 27/05/2015 02/06/2015 1. Đang cập nhật (1 cửa)
140300004388 Công ty TNHH MTV ô tô Howo Việt Nam- Bắc Giang 04.22 Đăng ký thay đổi Cty TNHH một thành viên 27/05/2015 29/05/2015 1. Đang cập nhật (1 cửa)
140300004389 Công ty TNHH Điện tử Minh Nghĩa 04.01 Đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với công ty TNHH một thành viên (chủ sở hữu là cá nhân) 27/05/2015 02/06/2015 1. Đang cập nhật (1 cửa)
140300004386 Công ty TNHH dịch vụ công nghệ và thương mại Hà Anh 04.01 Đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với công ty TNHH một thành viên (chủ sở hữu là cá nhân) 27/05/2015 02/06/2015 1. Đang cập nhật (1 cửa)
140300004385 Công ty TNHH Xây dựng Hoa Sen 11.01 Thủ tục đăng ký cấp giấy chứng nhận đầu tư(Đối với các dự án thuộc diện không phải thẩm tra) 27/05/2015 11/06/2015 1. Đang cập nhật (1 cửa)
140300004383 DNTN PHƯƠNG THANH NINH GIANG 08.01 Đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với Doanh nghiệp tư nhân 26/05/2015 01/06/2015 3. Đang thụ lý
140300004384 Công ty TNHH vận tải thương mại và DVTH Khánh Linh 06.22 Đăng ký thay đổi đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên 26/05/2015 28/05/2015 3. Đang thụ lý
140300004381 Công ty CP cơ khí xây dựng và thương mại THT 01.04 Đăng ký thay đổi đối với công ty cổ phần 26/05/2015 28/05/2015 3. Đang thụ lý
140300004382 Công ty TNHH NNB-GJ 04.01 Đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với công ty TNHH một thành viên (chủ sở hữu là cá nhân) 26/05/2015 01/06/2015 3. Đang thụ lý
140300004377 Công ty TNHH giáo dục và đào tạo Hà Duyên 06.01 Đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên 26/05/2015 01/06/2015 3. Đang thụ lý
140300004378 Công ty TNHH chế biến gỗ Hiếu Nghĩa 06.22 Đăng ký thay đổi đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên 26/05/2015 28/05/2015 3. Đang thụ lý
140300004379 Công ty TNHH đầu tư phát triển và thương mại Gia Phúc 04.22 Đăng ký thay đổi Cty TNHH một thành viên 26/05/2015 28/05/2015 3. Đang thụ lý
140300004380 Công ty TNHH cơ điện xây dựng và công nghệ NTC 04.01 Đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với công ty TNHH một thành viên (chủ sở hữu là cá nhân) 26/05/2015 01/06/2015 3. Đang thụ lý