TRA CỨU HỒ SƠ THEO MÃ HỒ SƠ, HOẶC TÊN CÔNG DÂN

Mã số hồ sơ Chủ hồ sơ Tên thủ tục HC Ngày nhận Ngày hẹn trả Trạng thái
140300003818 Công ty TNHH Sản xuất vận tải thương mại XNK Bích Thủy 06.22 Đăng ký thay đổi đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên 06/03/2015 10/03/2015 1. Đang cập nhật (1 cửa)
140300003815 Công ty TNHH MTV Dệt may QT 04.22 Đăng ký thay đổi Cty TNHH một thành viên 06/03/2015 10/03/2015 1. Đang cập nhật (1 cửa)
140300003816 Công ty TNHH MTV TM&DV Quốc Khánh 04.01 Đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với công ty TNHH một thành viên (chủ sở hữu là cá nhân) 06/03/2015 12/03/2015 1. Đang cập nhật (1 cửa)
140300003817 Công ty TNHH MTV Xây dựng và thương mại Lê Huệ 04.01 Đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với công ty TNHH một thành viên (chủ sở hữu là cá nhân) 06/03/2015 12/03/2015 1. Đang cập nhật (1 cửa)
140300003814 Công ty TNHH MTV Lạng Sơn 04.22 Đăng ký thay đổi Cty TNHH một thành viên 05/03/2015 09/03/2015 3. Đang thụ lý
140300003813 Công ty TNHH C&T Kim Long 04.01 Đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với công ty TNHH một thành viên (chủ sở hữu là cá nhân) 05/03/2015 11/03/2015 3. Đang thụ lý
140300003812 HTX Quản lý và Khai thác chợ Tân Sơn 11.01 Thủ tục đăng ký cấp giấy chứng nhận đầu tư(Đối với các dự án thuộc diện không phải thẩm tra) 05/03/2015 20/03/2015 2. Đã chuyển phòng ĐKĐT
140300003811 Công ty TNHH SANKYO Việt Nam 06.01 Đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên 05/03/2015 11/03/2015 3. Đang thụ lý
140300003808 Quỹ tín dụng nhân dân phường Thọ Xương 02.23 Đăng ký thay đổi HTX 05/03/2015 09/03/2015 3. Đang thụ lý
140300003809 Công ty CP dịch vụ phát triển Bắc Giang 01.01. Đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với công ty cổ phần 05/03/2015 11/03/2015 3. Đang thụ lý
140300003810 Công ty TNHH MTV Xuân Phú 04.22 Đăng ký thay đổi Cty TNHH một thành viên 05/03/2015 09/03/2015 3. Đang thụ lý
140300003806 Công ty TNHH tư vấn đầu tư và xây dựng Hưng Thịnh 06.22 Đăng ký thay đổi đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên 04/03/2015 06/03/2015 5. Trình TP ký duyệt
140300003807 Công ty TNHH MTV xây dựng và vận tải Minh Hiếu 04.22 Đăng ký thay đổi Cty TNHH một thành viên 04/03/2015 06/03/2015 5. Trình TP ký duyệt
140300003802 Công ty CP KCN Sài Gòn- Bắc Giang 01.04 Đăng ký thay đổi đối với công ty cổ phần 04/03/2015 06/03/2015 6. Đã ký duyệt, chờ trả
140300003803 Công ty TNHH Vận Tải Vũ Hưng 04.01 Đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với công ty TNHH một thành viên (chủ sở hữu là cá nhân) 04/03/2015 10/03/2015 3. Đang thụ lý