TRA CỨU HỒ SƠ THEO MÃ HỒ SƠ, HOẶC TÊN CÔNG DÂN

Mã số hồ sơ Chủ hồ sơ Tên thủ tục HC Ngày nhận Ngày hẹn trả Trạng thái
140300003241 CÔNG TY CP GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NGOẠI NGỮ ÁNH SAO 01.01. Đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với công ty cổ phần 26/11/2014 02/12/2014 2. Chuyên phòng ĐKKD
140300003242 Công ty TNHH Gỗ An Tiến Thắng 06.22 Đăng ký thay đổi đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên 26/11/2014 28/11/2014 2. Chuyên phòng ĐKKD
140300003239 CTCP thương mại và dịch vụ Hoàng Ninh 01.04 Đăng ký thay đổi đối với công ty cổ phần 26/11/2014 28/11/2014 2. Chuyên phòng ĐKKD
140300003240 CTCP Đầu tư dịch vụ và thương mại DKT 01.04 Đăng ký thay đổi đối với công ty cổ phần 26/11/2014 28/11/2014 2. Chuyên phòng ĐKKD
140300003238 CN Bưu chính Viettel Bắc Giang- Tổng công ty CP Bưu chính Viettel 01.26 Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Chi nhánh/Văn phòng đại diện 26/11/2014 28/11/2014 2. Chuyên phòng ĐKKD
140300003236 Doanh nghiệp tư nhân vàng bạc Phú Hưng 08.11 Giải thể doanh nghiệp đối với Doanh nghiệp tư nhân 26/11/2014 04/12/2014 2. Chuyên phòng ĐKKD
140300003237 DNTN Cầu Chuyên 08.18 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký đối với Doanh nghiệp tư nhân 26/11/2014 28/11/2014 2. Chuyên phòng ĐKKD
140300003232 Công ty TNHH Minh Hà 06.04 Đăng ký hoạt động địa điểm kinh doanh đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên 25/11/2014 01/12/2014 3. Đang thụ lý
140300003233 DNTN Sơn ToTo Ngọc Bích 08.18 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký đối với Doanh nghiệp tư nhân 25/11/2014 27/11/2014 3. Đang thụ lý
140300003234 Công ty TNHH Lotteria Việt Nam 10.14 Thủ tục Đăng ký đầu tư đối với dự án có vốn đầu tư nước ngoài gắn với thành lập chi nhánh (Áp dụng cho dự án có quy mô vốn đầu tư dưới 300 tỷ đồng và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện) 25/11/2014 10/12/2014 3. Đang thụ lý
140300003235 Công ty TNHH Yoojin Vina 11.07 Thủ tục đăng ký điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư(Đối với các dự án điều chỉnh mục tiêu hoặc bổ sung nội dung đầu tư không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện) 25/11/2014 03/12/2014 3. Đang thụ lý
140300003229 Công ty TNHH MTV Dịch vụ bảo vệ an ninh Hưng Phát 04.01 Đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với công ty TNHH một thành viên (chủ sở hữu là cá nhân) 25/11/2014 01/12/2014 3. Đang thụ lý
140300003230 Công ty TNHH MTV TM DV Phúc Thịnh 11.01 Thủ tục đăng ký cấp giấy chứng nhận đầu tư(Đối với các dự án thuộc diện không phải thẩm tra) 25/11/2014 10/12/2014 3. Đang thụ lý
140300003231 Công ty TNHH Nhung Triệu 11.08 Thủ tục đăng ký điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư(Đối với các dự án điều chỉnh tổng vốn đầu tư dưới 300 tỷ đồng) 25/11/2014 10/12/2014 3. Đang thụ lý
140300003197 Công ty TNHH MTV Sản xuất và thương mại Long Thuận 04.01 Đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với công ty TNHH một thành viên (chủ sở hữu là cá nhân) 25/11/2014 01/12/2014 3.2 Hồ sơ đã bổ sung