TRA CỨU HỒ SƠ THEO MÃ HỒ SƠ, HOẶC TÊN CÔNG DÂN

Mã số hồ sơ Chủ hồ sơ Tên thủ tục HC Ngày nhận Ngày hẹn trả Trạng thái
Công ty TNHH Chulwoo vina 06.25 Thông báo sử dụng, thay đổi, hủy mẫu con dấu của doanh nghiệp đối với Công ty TNHH hai thành viên trở lên 29/07/2015 03/08/2015 2. Chuyên phòng ĐKKD
Công ty TNHH MTV Lâm sản Lạng Sơn 11.03 Thủ tục đăng ký cấp giấy chứng nhận đầu tư(Đối với trường hợp nhận chuyển nhượng dự án không thuộc diện phải thẩm tra) 29/07/2015 14/08/2015 1. Đang cập nhật (1 cửa)
Công ty CP thế giới xanh Bắc Lạng 01.04 Đăng ký thay đổi đối với công ty cổ phần 29/07/2015 03/08/2015 2. Chuyên phòng ĐKKD
Công ty CP thế giới xanh Bắc Lạng 01.04 Đăng ký thay đổi đối với công ty cổ phần 29/07/2015 03/08/2015 2. Chuyên phòng ĐKKD
Công ty TNHH Thiên Hải Long 11.01 Thủ tục đăng ký cấp giấy chứng nhận đầu tư(Đối với các dự án thuộc diện không phải thẩm tra) 29/07/2015 14/08/2015 1. Đang cập nhật (1 cửa)
Công ty CP Nông lâm sản Lục Ngạn 01.04 Đăng ký thay đổi đối với công ty cổ phần 29/07/2015 03/08/2015 2. Chuyên phòng ĐKKD
Công ty TNHH XD Trung Hải 04.01 Đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với công ty TNHH một thành viên (chủ sở hữu là cá nhân) 29/07/2015 03/08/2015 2. Chuyên phòng ĐKKD
Công ty TNHH Ertechnology Vina 04.25 Thông báo sử dụng, thay đổi, hủy mẫu con dấu của doanh nghiệp đối với Công ty TNHH một thành viên 29/07/2015 03/08/2015 2. Chuyên phòng ĐKKD
Công ty TNHH một thành viên Thạch Bàn 05.01 Đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với công ty TNHH một thành viên (chủ sở hữu là tổ chức) 29/07/2015 03/08/2015 2. Chuyên phòng ĐKKD
Công ty TNHH Chulwoo vina 06.22 Đăng ký thay đổi đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên 29/07/2015 03/08/2015 2. Chuyên phòng ĐKKD
Công ty TNHH Nhựa S&B 06.01 Đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên 29/07/2015 03/08/2015 2. Chuyên phòng ĐKKD
Công ty TNHH Thu Công 11.01 Thủ tục đăng ký cấp giấy chứng nhận đầu tư(Đối với các dự án thuộc diện không phải thẩm tra) 29/07/2015 19/08/2015 1. Đang cập nhật (1 cửa)
Công ty TNHH thương mại xây dựng 586 06.25 Thông báo sử dụng, thay đổi, hủy mẫu con dấu của doanh nghiệp đối với Công ty TNHH hai thành viên trở lên 29/07/2015 03/08/2015 2. Chuyên phòng ĐKKD
Công ty TNHH MTV Khôi Hương 04.12 Thông báo tạm ngừng kinh doanh đối với công ty TNHH một thành viên (chủ sở hữu là cá nhân) 29/07/2015 03/08/2015 2. Chuyên phòng ĐKKD
Công ty TNHH TM và DV Ngọc Anh 04.01 Đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với công ty TNHH một thành viên (chủ sở hữu là cá nhân) 29/07/2015 03/08/2015 2. Chuyên phòng ĐKKD