TRA CỨU HỒ SƠ THEO MÃ HỒ SƠ, HOẶC TÊN CÔNG DÂN

Mã số hồ sơ Chủ hồ sơ Tên thủ tục HC Ngày nhận Ngày hẹn trả Trạng thái
Công ty TNHH xây dựng và thương mại Hà Vy BG 04.01 Đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với công ty TNHH một thành viên (chủ sở hữu là cá nhân) 15/12/2015 18/12/2015 2. Chuyên phòng ĐKKD
Công ty TNHH Hebaraki 04.01 Đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với công ty TNHH một thành viên (chủ sở hữu là cá nhân) 15/12/2015 18/12/2015 2. Chuyên phòng ĐKKD
Công ty TNHH một thành viên Công Nghệ Huy Hùng 04.12 Thông báo tạm ngừng kinh doanh đối với công ty TNHH một thành viên (chủ sở hữu là cá nhân) 15/12/2015 18/12/2015 1. Đang cập nhật (1 cửa)
Công ty TNHH MTV Giko ISO 04.12 Thông báo tạm ngừng kinh doanh đối với công ty TNHH một thành viên (chủ sở hữu là cá nhân) 15/12/2015 18/12/2015 2. Chuyên phòng ĐKKD
Công ty TNHH sửa chữa ô tô Nam Bắc 04.25 Thông báo sử dụng, thay đổi, hủy mẫu con dấu của doanh nghiệp đối với Công ty TNHH một thành viên 15/12/2015 17/12/2015 2. Chuyên phòng ĐKKD
Công ty TNHH U-Tech Vina 05.01 Đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với công ty TNHH một thành viên (chủ sở hữu là tổ chức) 15/12/2015 18/12/2015 1. Đang cập nhật (1 cửa)
Công ty CP thương mại Lục Nam 01.04 Đăng ký thay đổi đối với công ty cổ phần 14/12/2015 17/12/2015 2. Chuyên phòng ĐKKD
Công ty TNHH điện tử cheng xin 04.01 Đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với công ty TNHH một thành viên (chủ sở hữu là cá nhân) 14/12/2015 17/12/2015 2. Chuyên phòng ĐKKD
Trung tâm kinh doanh VNPT - Bắc Giang - Chi nhánh tổng công ty dịch vụ viễn thông 05.04 Đăng ký hoạt động địa điểm kinh doanh đối với công ty TNHH một thành viên (chủ sở hữu là tổ chức) 14/12/2015 17/12/2015 2. Chuyên phòng ĐKKD
Công ty TNHH MTV xây dựng và thương mại tổng hợp Việt Thái BG 04.12 Thông báo tạm ngừng kinh doanh đối với công ty TNHH một thành viên (chủ sở hữu là cá nhân) 14/12/2015 17/12/2015 2. Chuyên phòng ĐKKD
Công ty TNHH sản xuất &thương mại BTV 06.01 Đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên 14/12/2015 17/12/2015 2. Chuyên phòng ĐKKD
Công ty CP y dược kỹ thuật cao Hà Nội 01.12 Thông báo tạm ngừng kinh doanh đối với công ty cổ phần 14/12/2015 17/12/2015 2. Chuyên phòng ĐKKD
Công ty CP y dược kỹ thuật cao Hà Nội 01.12 Thông báo tạm ngừng kinh doanh đối với công ty cổ phần 14/12/2015 17/12/2015 2. Chuyên phòng ĐKKD
Công ty CP thương mại và du lịch Tân Á Đông 01.12 Thông báo tạm ngừng kinh doanh đối với công ty cổ phần 14/12/2015 17/12/2015 2. Chuyên phòng ĐKKD
Công ty TNHH thương mại vận tải Tuấn Long 06.14 Giải thể doanh nghiệp đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên 14/12/2015 21/12/2015 2. Chuyên phòng ĐKKD