TRA CỨU HỒ SƠ THEO MÃ HỒ SƠ, HOẶC TÊN CÔNG DÂN

Mã số hồ sơ Chủ hồ sơ Tên thủ tục HC Ngày nhận Ngày hẹn trả Trạng thái
Công ty TNHH Tsibg 06.12 Thông báo tạm ngừng kinh doanh đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên 14/10/2015 19/10/2015 1. Đang cập nhật (1 cửa)
Hộ kinh doanh Nguyễn Đức Dũng 11.01 Thủ tục đăng ký cấp giấy chứng nhận đầu tư(Đối với các dự án thuộc diện không phải thẩm tra) 13/10/2015 29/10/2015 1. Đang cập nhật (1 cửa)
Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Luân 11.01 Thủ tục đăng ký cấp giấy chứng nhận đầu tư(Đối với các dự án thuộc diện không phải thẩm tra) 13/10/2015 29/10/2015 1. Đang cập nhật (1 cửa)
Công ty TNHH xây dựng và kết cấu thép Đại Phát 04.01 Đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với công ty TNHH một thành viên (chủ sở hữu là cá nhân) 13/10/2015 16/10/2015 2. Chuyên phòng ĐKKD
Hợp tác xã Đầu tư, xây dựng, quản lý và khai thác chợ Hải An 11.01 Thủ tục đăng ký cấp giấy chứng nhận đầu tư(Đối với các dự án thuộc diện không phải thẩm tra) 13/10/2015 29/10/2015 1. Đang cập nhật (1 cửa)
Công ty TNHH Một thành viên Ktech 04.01 Đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với công ty TNHH một thành viên (chủ sở hữu là cá nhân) 13/10/2015 16/10/2015 2. Chuyên phòng ĐKKD
Công ty TNHH Gia Vũ Việt Nam 04.22 Đăng ký thay đổi Cty TNHH một thành viên 13/10/2015 16/10/2015 2. Chuyên phòng ĐKKD
Công ty CP gạch Bích Sơn 01.27 Thông báo thay đổi mẫu dấu của doanh nghiệp đối với Công ty CP 13/10/2015 16/10/2015 2. Chuyên phòng ĐKKD
Công ty TNHH Italisa Việt Nam 04.22 Đăng ký thay đổi Cty TNHH một thành viên 13/10/2015 16/10/2015 2. Chuyên phòng ĐKKD
Công ty TNHH MTV Thành Nam Bắc Giang 04.12 Thông báo tạm ngừng kinh doanh đối với công ty TNHH một thành viên (chủ sở hữu là cá nhân) 13/10/2015 16/10/2015 2. Chuyên phòng ĐKKD
Công ty TNHH Bình Định 06.22 Đăng ký thay đổi đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên 13/10/2015 16/10/2015 2. Chuyên phòng ĐKKD
Công ty TNHH C&K Global 04.01 Đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với công ty TNHH một thành viên (chủ sở hữu là cá nhân) 13/10/2015 16/10/2015 2. Chuyên phòng ĐKKD
Công ty TNHH xây dựng và thương mại Phúc Lâm 04.01 Đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với công ty TNHH một thành viên (chủ sở hữu là cá nhân) 13/10/2015 16/10/2015 2. Chuyên phòng ĐKKD
Công ty CP Đại Đồng Xuân 11.01 Thủ tục đăng ký cấp giấy chứng nhận đầu tư(Đối với các dự án thuộc diện không phải thẩm tra) 13/10/2015 29/10/2015 1. Đang cập nhật (1 cửa)
Công ty TNHH Bao bì Hạo Nhuệ Việt Nam 04.22 Đăng ký thay đổi Cty TNHH một thành viên 12/10/2015 15/10/2015 3. Đang thụ lý