TRA CỨU HỒ SƠ THEO MÃ HỒ SƠ, HOẶC TÊN CÔNG DÂN

Mã số hồ sơ Chủ hồ sơ Tên thủ tục HC Ngày nhận Ngày hẹn trả Trạng thái
Công ty TNHH Đầu tư và phát triển Thành Lộc phát 06.12 Thông báo tạm ngừng kinh doanh đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên 01/09/2015 07/09/2015 2. Chuyên phòng ĐKKD
Công ty TNHH Thương mại tổng hợp Thiên Thịnh 06.01 Đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên 01/09/2015 07/09/2015 2. Chuyên phòng ĐKKD
Công ty TNHH TM&DV taxi Trường Hải 04.25 Thông báo sử dụng, thay đổi, hủy mẫu con dấu của doanh nghiệp đối với Công ty TNHH một thành viên 01/09/2015 07/09/2015 2. Chuyên phòng ĐKKD
Công ty TNHH Homiyoon Việt Nam 06.25 Thông báo sử dụng, thay đổi, hủy mẫu con dấu của doanh nghiệp đối với Công ty TNHH hai thành viên trở lên 01/09/2015 07/09/2015 2. Chuyên phòng ĐKKD
Công ty CP môi trường xanh Trung Thơm 01.01. Đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với công ty cổ phần 01/09/2015 07/09/2015 2. Chuyên phòng ĐKKD
Công ty TNHH xây dựng và thương mại Thành Nam 06.22 Đăng ký thay đổi đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên 01/09/2015 07/09/2015 2. Chuyên phòng ĐKKD
Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và thương mại dịch vụ Phương Đông 06.25 Thông báo sử dụng, thay đổi, hủy mẫu con dấu của doanh nghiệp đối với Công ty TNHH hai thành viên trở lên 01/09/2015 07/09/2015 2. Chuyên phòng ĐKKD
Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Linh Hải 11.01 Thủ tục đăng ký cấp giấy chứng nhận đầu tư(Đối với các dự án thuộc diện không phải thẩm tra) 01/09/2015 23/09/2015 1. Đang cập nhật (1 cửa)
Công ty TNHH thuốc thú y Hiếu Việt 06.01 Đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên 01/09/2015 07/09/2015 2. Chuyên phòng ĐKKD
Công ty CP sản xuất và thương mại Việt Thành 01.02 Đăng ký hoạt động chi nhánh đối với công ty cổ phần 01/09/2015 07/09/2015 2. Chuyên phòng ĐKKD
Công ty TNHH Phan Nhị 04.25 Thông báo sử dụng, thay đổi, hủy mẫu con dấu của doanh nghiệp đối với Công ty TNHH một thành viên 01/09/2015 07/09/2015 2. Chuyên phòng ĐKKD
Công ty CP môi trường xanh Toán Huỳnh 01.01. Đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với công ty cổ phần 31/08/2015 04/09/2015 3. Đang thụ lý
Công ty TNHH xây dựng vina Solar 04.25 Thông báo sử dụng, thay đổi, hủy mẫu con dấu của doanh nghiệp đối với Công ty TNHH một thành viên 31/08/2015 04/09/2015 3. Đang thụ lý
Công ty TNHh Shinsung Vina 04.22 Đăng ký thay đổi Cty TNHH một thành viên 31/08/2015 04/09/2015 3. Đang thụ lý
Công ty TNHH MTV Liên Triều Việt Hợp 04.12 Thông báo tạm ngừng kinh doanh đối với công ty TNHH một thành viên (chủ sở hữu là cá nhân) 31/08/2015 04/09/2015 3. Đang thụ lý