TRA CỨU HỒ SƠ THEO MÃ HỒ SƠ, HOẶC TÊN CÔNG DÂN

Mã số hồ sơ Chủ hồ sơ Tên thủ tục HC Ngày nhận Ngày hẹn trả Trạng thái
140300003075 CTCP đầu tư xây dựng A&E 01.01. Đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với công ty cổ phần 31/10/2014 06/11/2014 2. Chuyên phòng ĐKKD
140300003076 Công ty TNHH Xây dựng Đức Ngọc 06.01 Đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên 31/10/2014 06/11/2014 2. Chuyên phòng ĐKKD
140300003077 Công ty TNHH Tam Thuận Đức 09.02 Chuyển đổi công ty TNHH hai thành viên trở lên thành công ty TNHH một thành viên 31/10/2014 06/11/2014 2. Chuyên phòng ĐKKD
140300003073 Công ty TNHH Thương mại Đào Dương 11.07 Thủ tục đăng ký điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư(Đối với các dự án điều chỉnh mục tiêu hoặc bổ sung nội dung đầu tư không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện) 31/10/2014 17/11/2014 2. Đã chuyển phòng ĐKĐT
140300003074 Công ty CP XD&TM T.A.T 01.04 Đăng ký thay đổi đối với công ty cổ phần 31/10/2014 04/11/2014 2. Chuyên phòng ĐKKD
140300003070 Công ty TNHH S&S Vina 11.07 Thủ tục đăng ký điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư(Đối với các dự án điều chỉnh mục tiêu hoặc bổ sung nội dung đầu tư không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện) 31/10/2014 17/11/2014 2. Đã chuyển phòng ĐKĐT
140300003071 Công ty TNHH MTV Đầu tư xây dựng và TM Minh Sơn 11.07 Thủ tục đăng ký điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư(Đối với các dự án điều chỉnh mục tiêu hoặc bổ sung nội dung đầu tư không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện) 31/10/2014 17/11/2014 2. Đã chuyển phòng ĐKĐT
140300003072 CTCP Cơ khí xây dựng và thương mại Hùng Cường 01.04 Đăng ký thay đổi đối với công ty cổ phần 31/10/2014 04/11/2014 2. Chuyên phòng ĐKKD
140300003068 Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ PCCC Phương Nam 04.01 Đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với công ty TNHH một thành viên (chủ sở hữu là cá nhân) 31/10/2014 06/11/2014 2. Chuyên phòng ĐKKD
140300003069 DNTN Vàng bạc Nguyễn Thị Tuyết 08.01 Đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với Doanh nghiệp tư nhân 31/10/2014 06/11/2014 2. Chuyên phòng ĐKKD
140300003067 Công ty TNHH tư vấn dịch vụ địa chính Bắc Giang (Đổi tên thành: Công ty TNHH 123 Dân Việt Tiến) 06.22 Đăng ký thay đổi đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên 31/10/2014 04/11/2014 2. Chuyên phòng ĐKKD
140300003062 Công ty TNHH MTV Xây dựng và thương mại Tổng hợp An Thịnh 04.04 Đăng ký hoạt động địa điểm kinh doanh đối với công ty TNHH một thành viên (chủ sở hữu là cá nhân) 30/10/2014 05/11/2014 3. Đang thụ lý
140300003063 Công ty TNHH Sun ArtWork 06.01 Đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên 30/10/2014 05/11/2014 3. Đang thụ lý
140300003064 Công ty TNHH Thành Lợi 06.22 Đăng ký thay đổi đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên 30/10/2014 03/11/2014 3. Đang thụ lý
140300003065 Công ty TNHH MTV Thương mại và dịch vụ Anh Thư 04.12 Thông báo tạm ngừng kinh doanh đối với công ty TNHH một thành viên (chủ sở hữu là cá nhân) 30/10/2014 03/11/2014 3. Đang thụ lý