TRA CỨU HỒ SƠ THEO MÃ HỒ SƠ, HOẶC TÊN CÔNG DÂN

Mã số hồ sơ Chủ hồ sơ Tên thủ tục HC Ngày nhận Ngày hẹn trả Trạng thái
140300003680 Ông Na Jong Yun 11.01 Thủ tục đăng ký cấp giấy chứng nhận đầu tư(Đối với các dự án thuộc diện không phải thẩm tra) 30/01/2015 14/02/2015 3. Đang thụ lý
140300003678 Công ty CP đầu tư và phát triển công nghệ môi trường sạch 01.04 Đăng ký thay đổi đối với công ty cổ phần 30/01/2015 03/02/2015 2. Chuyên phòng ĐKKD
140300003679 Công ty TNHH MTV TM và DV Phú Qúy 11.08 Thủ tục đăng ký điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư(Đối với các dự án điều chỉnh tổng vốn đầu tư dưới 300 tỷ đồng) 30/01/2015 14/02/2015 3. Đang thụ lý
140300003677 Công ty TNHH MTV Sơn Dương Bắc Giang 04.22 Đăng ký thay đổi Cty TNHH một thành viên 30/01/2015 03/02/2015 2. Chuyên phòng ĐKKD
140300003676 Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Tiến Dũng 06.22 Đăng ký thay đổi đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên 30/01/2015 03/02/2015 2. Chuyên phòng ĐKKD
140300003674 Công ty TNHH Unico Global VN 11.05 Thủ tục đăng ký điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư(Đối với trường hợp điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh trong GCNĐT) 30/01/2015 14/02/2015 2. Đã chuyển phòng ĐKĐT
140300003675 Công ty TNHH Thương mại Liên Sơn 06.22 Đăng ký thay đổi đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên 30/01/2015 03/02/2015 2. Chuyên phòng ĐKKD
140300003672 Hợp tác xã 20-10 11.01 Thủ tục đăng ký cấp giấy chứng nhận đầu tư(Đối với các dự án thuộc diện không phải thẩm tra) 30/01/2015 14/02/2015 2. Đã chuyển phòng ĐKĐT
140300003673 Công ty TNHH MTV Lam Dương Bắc Giang 04.22 Đăng ký thay đổi Cty TNHH một thành viên 30/01/2015 03/02/2015 2. Chuyên phòng ĐKKD
140300003671 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHƯƠNG ĐÔNG HL 04.01 Đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với công ty TNHH một thành viên (chủ sở hữu là cá nhân) 29/01/2015 04/02/2015 3. Đang thụ lý
140300003670 Chi nhánh CT TNHH Sản xuất và thương mại Tân Á Hưng Yên 04.24 Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Chi nhánh/Văn phòng đại diện 29/01/2015 02/02/2015 3. Đang thụ lý
140300003669 Công ty TNHH MTV Thương mại dịch vụ tổng hợp Tâm và Tài 04.04 Đăng ký hoạt động địa điểm kinh doanh đối với công ty TNHH một thành viên (chủ sở hữu là cá nhân) 29/01/2015 04/02/2015 3. Đang thụ lý
140300003668 Công ty TNHH MTV thương mại xây dựng và dịch vụ Đại Lộc 04.22 Đăng ký thay đổi Cty TNHH một thành viên 29/01/2015 02/02/2015 3. Đang thụ lý
140300003667 Công ty TNHH Kiến trúc nội thất Đại Việt 04.22 Đăng ký thay đổi Cty TNHH một thành viên 29/01/2015 02/02/2015 3. Đang thụ lý
140300003664 Công ty TNHH Đoàn Liễu 04.01 Đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với công ty TNHH một thành viên (chủ sở hữu là cá nhân) 28/01/2015 03/02/2015 3. Đang thụ lý