TRA CỨU HỒ SƠ THEO MÃ HỒ SƠ, HOẶC TÊN CÔNG DÂN

Mã số hồ sơ Chủ hồ sơ Tên thủ tục HC Ngày nhận Ngày hẹn trả Trạng thái xử lý hồ sơ
140300002666 Công ty TNHH Taxi Công đoàn Anh và Em 04.01 Đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với công ty TNHH một thành viên (chủ sở hữu là cá nhân) 21/08/2014 27/08/2014 --: 2. Chuyên phòng ĐKKD
140300002665 Công ty CP Đầu tư & Thương mại Uyên Sơn 01.04 Đăng ký thay đổi đối với công ty cổ phần 21/08/2014 25/08/2014 --: 2. Chuyên phòng ĐKKD
140300002664 Công ty TNHH MTV Xăng dầu Tùng Dương 04.01 Đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với công ty TNHH một thành viên (chủ sở hữu là cá nhân) 21/08/2014 27/08/2014 --: 2. Chuyên phòng ĐKKD
140300002662 Công ty TNHH MTV Ocean Shipping 01.04 Đăng ký thay đổi đối với công ty cổ phần 21/08/2014 25/08/2014 --: 2. Chuyên phòng ĐKKD
140300002663 Công ty TNHH MTV Xây dựng & Thương mại Hoàng Dung 04.22 Đăng ký thay đổi Cty TNHH một thành viên 21/08/2014 25/08/2014 --: 2. Chuyên phòng ĐKKD
140300002661 Công ty CP đầu tư dịch vụ và thương mại Hưng Long 01.01. Đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với công ty cổ phần 20/08/2014 26/08/2014 --: 3. Đang thụ lý
140300002601 Công ty TNHH MTV Giấy phú thịnh Bắc Giang 04.12 Thông báo tạm ngừng kinh doanh đối với công ty TNHH một thành viên (chủ sở hữu là cá nhân) 20/08/2014 25/08/2014 --: 3.1 Yêu cầu bổ sung HS
140300002659 Chi nhánh Bắc Giang Công ty CP Anh Phong 01.03 Đăng ký Hoạt động Địa điểm kinh doanh đối với Công ty cổ phần 20/08/2014 26/08/2014 --: 3. Đang thụ lý
140300002660 Công ty TNHHH Long Loan 06.12 Thông báo tạm ngừng kinh doanh đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên 20/08/2014 22/08/2014 --: 3. Đang thụ lý
140300002658 Công ty TNHH MTV Máy tính Trường Tuyển 04.01 Đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với công ty TNHH một thành viên (chủ sở hữu là cá nhân) 20/08/2014 26/08/2014 --: 3. Đang thụ lý
140300002657 Công ty TNHH Thảo dược Thanh Hằng 06.22 Đăng ký thay đổi đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên 20/08/2014 22/08/2014 --: 3. Đang thụ lý
140300002653 Công ty CP sản xuất và chế biến nông lâm thủy sản Phong Trang 01.01. Đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với công ty cổ phần 20/08/2014 26/08/2014 --: 3. Đang thụ lý
140300002654 DNTN cơ khí Thịnh Phát 08.01 Đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với Doanh nghiệp tư nhân 20/08/2014 26/08/2014 --: 3. Đang thụ lý
140300002651 Địa điểm kinh doanh- Công ty TNHH MTV TV Tân Hoa 04.04 Đăng ký hoạt động địa điểm kinh doanh đối với công ty TNHH một thành viên (chủ sở hữu là cá nhân) 20/08/2014 26/08/2014 --: 3. Đang thụ lý
140300002652 Công ty TNHH MTV Đồng Tiến Bắc Giang 04.12 Thông báo tạm ngừng kinh doanh đối với công ty TNHH một thành viên (chủ sở hữu là cá nhân) 20/08/2014 22/08/2014 --: 3. Đang thụ lý