TRA CỨU HỒ SƠ THEO MÃ HỒ SƠ, HOẶC TÊN CÔNG DÂN

Mã số hồ sơ Chủ hồ sơ Tên thủ tục HC Ngày nhận Ngày hẹn trả Trạng thái xử lý hồ sơ
140300002506 CTCP Thép Phương Bắc 01.04 Đăng ký thay đổi đối với công ty cổ phần 23/07/2014 25/07/2014 --: 2. Chuyên phòng ĐKKD
140300002505 CTCP tư vấn XD và TM Thượng Tùng 01.04 Đăng ký thay đổi đối với công ty cổ phần 23/07/2014 25/07/2014 --: 2. Chuyên phòng ĐKKD
140300002502 Công ty TNHH MTV Khôi Hương 04.12 Thông báo tạm ngừng kinh doanh đối với công ty TNHH một thành viên (chủ sở hữu là cá nhân) 23/07/2014 25/07/2014 --: 2. Chuyên phòng ĐKKD
140300002503 Công ty TNHH MTV quốc tế liên doanh Thảo Anh 04.22 Đăng ký thay đổi Cty TNHH một thành viên 23/07/2014 25/07/2014 --: 2. Chuyên phòng ĐKKD
140300002504 Công ty TNHH tư vấn CDM và môi trường 04.01 Đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với công ty TNHH một thành viên (chủ sở hữu là cá nhân) 23/07/2014 29/07/2014 --: 2. Chuyên phòng ĐKKD
140300002500 Công ty TNHH MTV MS VINA 04.01 Đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với công ty TNHH một thành viên (chủ sở hữu là cá nhân) 23/07/2014 29/07/2014 --: 2. Chuyên phòng ĐKKD
140300002501 Công ty TNHH MTV Khanh Liên 04.03 Đăng ký hoạt động văn phòng đại diện đối với công ty TNHH một thành viên (chủ sở hữu là cá nhân) 23/07/2014 29/07/2014 --: 2. Chuyên phòng ĐKKD
140300002499 Công ty TNHH MTV sản xuất và thương mại Terra Wood 04.22 Đăng ký thay đổi Cty TNHH một thành viên 23/07/2014 25/07/2014 --: 2. Chuyên phòng ĐKKD
140300002498 Công ty TNHH MTV Mai Đạt Thắng 04.01 Đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với công ty TNHH một thành viên (chủ sở hữu là cá nhân) 22/07/2014 28/07/2014 --: 3. Đang thụ lý
140300002497 Công ty CP Công nghiệp tàu thủy Bắc Giang 01.04 Đăng ký thay đổi đối với công ty cổ phần 22/07/2014 24/07/2014 --: 6. Đã ký duyệt, chờ trả
140300002495 CTCP Quốc tế ICO 01.04 Đăng ký thay đổi đối với công ty cổ phần 22/07/2014 24/07/2014 --: 3. Đang thụ lý
140300002496 Công ty TNHH MTV 668 Bắc Giang 04.01 Đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với công ty TNHH một thành viên (chủ sở hữu là cá nhân) 22/07/2014 28/07/2014 --: 3. Đang thụ lý
140300002494 DNTN xăng dầu Danh Thắng 08.10 Đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do mất, cháy ... đối với Doanh nghiệp tư nhân 22/07/2014 24/07/2014 --: 3. Đang thụ lý
140300002492 Công ty TNHH XD&TM Hoàng Mai 05.01 Đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với công ty TNHH một thành viên (chủ sở hữu là tổ chức) 21/07/2014 25/07/2014 --: 3. Đang thụ lý
140300002490 Công ty TNHH dược phẩm Minh Tâm 06.22 Đăng ký thay đổi đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên 21/07/2014 23/07/2014 --: 6. Đã ký duyệt, chờ trả