TRA CỨU HỒ SƠ THEO MÃ HỒ SƠ, HOẶC TÊN CÔNG DÂN

Mã số hồ sơ Chủ hồ sơ Tên thủ tục HC Ngày nhận Ngày hẹn trả Trạng thái
140300003212 Công ty TNHH MTV Quảng cáo và in Trường Giang 04.13 Đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do mất, cháy... đối với công ty TNHH một thành viên (chủ sở hữu là cá nhân) 21/11/2014 25/11/2014 2. Chuyên phòng ĐKKD
140300003213 Công ty CP Đầu tư thương mại Bình Định 01.12 Thông báo tạm ngừng kinh doanh đối với công ty cổ phần 21/11/2014 25/11/2014 2. Chuyên phòng ĐKKD
140300003214 Công ty TNHH MTV tư vấn và kiểm định Kinh Bắc 04.22 Đăng ký thay đổi Cty TNHH một thành viên 21/11/2014 25/11/2014 2. Chuyên phòng ĐKKD
140300003210 Công ty TNHH Glass Tech Vina 04.22 Đăng ký thay đổi Cty TNHH một thành viên 21/11/2014 25/11/2014 2. Chuyên phòng ĐKKD
140300003208 Công ty TNHH Vượng Vinh 06.22 Đăng ký thay đổi đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên 21/11/2014 25/11/2014 2. Chuyên phòng ĐKKD
140300003209 Chi nhánh- CTCP Tập đoàn Hoa sen 01.02 Đăng ký hoạt động chi nhánh đối với công ty cổ phần 21/11/2014 27/11/2014 2. Chuyên phòng ĐKKD
140300003207 Công ty TNHH TMDV Tuấn Anh 04.22 Đăng ký thay đổi Cty TNHH một thành viên 21/11/2014 25/11/2014 2. Chuyên phòng ĐKKD
140300003204 DNTN Vàng bạc Thi Loan 08.18 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký đối với Doanh nghiệp tư nhân 21/11/2014 25/11/2014 2. Chuyên phòng ĐKKD
140300003205 Công ty TNHH MTV Cường Huệ 04.22 Đăng ký thay đổi Cty TNHH một thành viên 21/11/2014 25/11/2014 2. Chuyên phòng ĐKKD
140300003206 Công ty TNHH MTV Đầu tư và phát triển Nguyễn Minh 04.22 Đăng ký thay đổi Cty TNHH một thành viên 21/11/2014 25/11/2014 2. Chuyên phòng ĐKKD
140300003203 Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Thú 11.01 Thủ tục đăng ký cấp giấy chứng nhận đầu tư(Đối với các dự án thuộc diện không phải thẩm tra) 21/11/2014 08/12/2014 3. Đang thụ lý
140300003202 Công ty CP Dịch vụ thương mại Hải An Cartering 01.01. Đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với công ty cổ phần 21/11/2014 27/11/2014 2. Chuyên phòng ĐKKD
140300003200 DNTN Hoan Ngà 08.01 Đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với Doanh nghiệp tư nhân 20/11/2014 26/11/2014 3. Đang thụ lý
140300003201 Địa điểm kinh doanh- Chi nhánh CT TNHH thương mại và dịch vụ Thực phẩm Goldstar Tại Bắc Giang 04.04 Đăng ký hoạt động địa điểm kinh doanh đối với công ty TNHH một thành viên (chủ sở hữu là cá nhân) 20/11/2014 26/11/2014 3. Đang thụ lý
140300003174 Công ty TNHH Thương mại tổng hợp Kim Sơn 06.22 Đăng ký thay đổi đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên 20/11/2014 24/11/2014 3.1 Yêu cầu bổ sung HS