TRA CỨU HỒ SƠ THEO MÃ HỒ SƠ, HOẶC TÊN CÔNG DÂN

Mã số hồ sơ Chủ hồ sơ Tên thủ tục HC Ngày nhận Ngày hẹn trả Trạng thái xử lý hồ sơ
140300002561 Công ty CP TM&DV Đồng Lâm 01.01. Đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với công ty cổ phần 01/08/2014 07/08/2014 --: 2. Chuyên phòng ĐKKD
140300002562 Công ty TNHH Sung Lim Vina 04.22 Đăng ký thay đổi Cty TNHH một thành viên 01/08/2014 05/08/2014 --: 2. Chuyên phòng ĐKKD
140300002559 Công ty CP PMT 01.12 Thông báo tạm ngừng kinh doanh đối với công ty cổ phần 01/08/2014 05/08/2014 --: 2. Chuyên phòng ĐKKD
140300002560 DNTN Vàng bạc Thanh Hữu 08.01 Đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với Doanh nghiệp tư nhân 01/08/2014 07/08/2014 --: 2. Chuyên phòng ĐKKD
140300002558 Công ty CP Trần Luận Ninh Giang 01.01. Đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với công ty cổ phần 01/08/2014 07/08/2014 --: 2. Chuyên phòng ĐKKD
140300002557 Công ty CP tư vấn và xây dựng E.D.C 01.04 Đăng ký thay đổi đối với công ty cổ phần 01/08/2014 05/08/2014 --: 2. Chuyên phòng ĐKKD
140300002554 Công ty CP Giang Sơn 01.04 Đăng ký thay đổi đối với công ty cổ phần 31/07/2014 04/08/2014 --: 3. Đang thụ lý
140300002555 Công ty TNHH MTV KTV Kiên Cường 04.22 Đăng ký thay đổi Cty TNHH một thành viên 31/07/2014 04/08/2014 --: 3. Đang thụ lý
140300002556 Công ty TNHH thiết bị điện Thanh Giang 06.01 Đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên 31/07/2014 06/08/2014 --: 3. Đang thụ lý
140300002553 Công ty CP Biển Bạc Bắc Giang 01.04 Đăng ký thay đổi đối với công ty cổ phần 31/07/2014 04/08/2014 --: 3. Đang thụ lý
140300002551 HTX Thương mại & Dịch vụ Xương Giang 02.19 Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp tác xã(đối với trường hợp hợp tác xã giải thể tự nguyện) 31/07/2014 08/08/2014 --: 3. Đang thụ lý
140300002552 Công ty TNHH Tư vấn CDM và môi trường 04.22 Đăng ký thay đổi Cty TNHH một thành viên 31/07/2014 04/08/2014 --: 3. Đang thụ lý
140300002549 Công ty CP XD và thương mại Đông Bắc 01.03 Đăng ký Hoạt động Địa điểm kinh doanh đối với Công ty cổ phần 31/07/2014 06/08/2014 --: 3. Đang thụ lý
140300002548 DNTN Bắc Hòa 08.18 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký đối với Doanh nghiệp tư nhân 30/07/2014 01/08/2014 --: 6. Đã ký duyệt, chờ trả
140300002530 CTCP Tiến Toàn Thịnh 01.04 Đăng ký thay đổi đối với công ty cổ phần 30/07/2014 04/08/2014 --: 6. Đã ký duyệt, chờ trả