TRA CỨU HỒ SƠ THEO MÃ HỒ SƠ, HOẶC TÊN CÔNG DÂN

Mã số hồ sơ Chủ hồ sơ Tên thủ tục HC Ngày nhận Ngày hẹn trả Trạng thái xử lý hồ sơ
140300002889 Công ty TNHH MTV Tân Phát Sơn 04.22 Đăng ký thay đổi Cty TNHH một thành viên 01/10/2014 03/10/2014 --: 1. Đang cập nhật (1 cửa)
140300002887 Công ty CP tư vấn đầu tư xây dựng Cường Anh 01.04 Đăng ký thay đổi đối với công ty cổ phần 01/10/2014 03/10/2014 --: 3. Đang thụ lý
140300002888 Công ty TNHH Xây dựng và thương mại Tiến Mạnh 04.01 Đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với công ty TNHH một thành viên (chủ sở hữu là cá nhân) 01/10/2014 07/10/2014 --: 3. Đang thụ lý
140300002886 Công ty TNHH Hà Văn Linh Architects 04.01 Đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với công ty TNHH một thành viên (chủ sở hữu là cá nhân) 01/10/2014 07/10/2014 --: 3. Đang thụ lý
140300002883 Công ty TNHH Thương mại Việt Ninh 04.12 Thông báo tạm ngừng kinh doanh đối với công ty TNHH một thành viên (chủ sở hữu là cá nhân) 01/10/2014 03/10/2014 --: 3. Đang thụ lý
140300002885 Công ty TNHH xây dựng thương mại Trường Minh 06.22 Đăng ký thay đổi đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên 01/10/2014 03/10/2014 --: 3. Đang thụ lý
140300002882 Công ty TNHH MTV TM&DV Đức Thắng 04.12 Thông báo tạm ngừng kinh doanh đối với công ty TNHH một thành viên (chủ sở hữu là cá nhân) 01/10/2014 03/10/2014 --: 3. Đang thụ lý
140300002878 Công ty TNHH MTV Huy Oanh 04.12 Thông báo tạm ngừng kinh doanh đối với công ty TNHH một thành viên (chủ sở hữu là cá nhân) 30/09/2014 02/10/2014 --: 3. Đang thụ lý
140300002879 Công ty TNHH MTV Dương Đại Lộc 04.22 Đăng ký thay đổi Cty TNHH một thành viên 30/09/2014 02/10/2014 --: 3. Đang thụ lý
140300002880 Công ty TNHH Dịch vụ vận tải và thương mại Hồng Ngân 06.04 Đăng ký hoạt động địa điểm kinh doanh đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên 30/09/2014 06/10/2014 --: 3. Đang thụ lý
140300002881 Công ty TNHH Trung Hiếu 06.22 Đăng ký thay đổi đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên 30/09/2014 02/10/2014 --: 3. Đang thụ lý
140300002875 Công ty TNHH thương mại và tư vấn du học việc làm Thành Phát - VPĐD tại tỉnh Bắc Giang 04.03 Đăng ký hoạt động văn phòng đại diện đối với công ty TNHH một thành viên (chủ sở hữu là cá nhân) 30/09/2014 06/10/2014 --: 3. Đang thụ lý
140300002876 Công ty TNHH Thế Chính 06.22 Đăng ký thay đổi đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên 30/09/2014 02/10/2014 --: 3. Đang thụ lý
140300002877 Công ty TNHH TM&SX Hiếu Vinh 04.22 Đăng ký thay đổi Cty TNHH một thành viên 30/09/2014 02/10/2014 --: 3. Đang thụ lý
140300002861 Công ty CP Giống cây trồng, vật nuôi & công nghệ công nghiệp Miền Bắc 01.04 Đăng ký thay đổi đối với công ty cổ phần 30/09/2014 03/10/2014 --: 3.1 Yêu cầu bổ sung HS